kdv43
Kinadalsvägen 43-45
Byggt 1970. Här har vi 52 lägenheter.

kdv24

Kinadalsvägen 24
Byggt 1964. Här har vi 16 lägenheter.

bdv18

Bolldalsvägen 18-20
Byggt 1972. Här har vi 50 lägenheter.

dg11

Dalgatan 11
Byggt 1956, renoverat och ombyggt 1990. Här har vi 6 lägenheter.